TECHHAUS VIETNAM

Tại Techhaus Vietnam, chúng tôi luôn trân trọng những giá trị do con người Techhaus Vietnam tạo ra. Đây là một trong những nền tảng bền vững giúp chúng tôi tồn tại và vững vàng trên thị trường suốt 2 năm qua. Là một doanh nghiệp độc lập lựa chọn hướng đi phát triển công nghệ toàn diện đặc biệt dành cho ngành y tế và thể thao, Techhaus Vietnam tin rằng sự góp sức của chúng tôi sẽ góp phần cho một Việt Nam khỏe mạnh hơn, năng động hơn và hiện đại hơn từng ngày.

  BAN LÃNH ĐẠO

 CHÚNG TÔI XÂY DỰNG GIÁ TRỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

 

 

 

TẠ CHÍ CƯỜNG

 Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

 

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Sáng lập & Giám đốc điều hành

NGUYỄN THẾ TÀI

Giám đốc công nghệ

Sống đơn giản hơn. khoẻ mạnh hơn và thông minh hơn

xây dựng giá trị sống trải nghiệm

Sẵn sàng thay đổi để tốt hơn

Techhaus Vietnam luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi để tốt hơn từng ngày. Chúng tôi nhận thấy mình mang sứ mệnh giúp cộng đồng sống khỏe mạnh hơn, năng động hơn theo cách giản đơn nhất và mang đến những giá trị sống tốt nhất nhưng vẫn vẹn nguyên những giá trị trải nghiệm,

Chúng tôi tin rằng, với tất cả nỗ lực của mình, Techhaus Vietnam sẽ mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp CNTT mới mẻ về y tế, sức khỏe và thể thao giải trí đáp ứng các tiến bộ công nghệ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng.

Slogan

EASIER. HEALTHIER AND SMARTER LIFESTYLE